ครูรับเด็กจากศูนย์อพยพไปเรียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศทั่วไปขณะนี้ บริเวณที่ ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ประชาชน ยังคงทำกิจวัตรประจำวันกันตามปกติ บรรดา ครู อาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เดินทางมารับเด็ก ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ซึ่งในวันนี้ เด็กที่ลงทะเบียนเรียน มีจำนวนน้อยมากอย่างเห็นได้ชัด และจากการสอบถามไปยังอาจารย์ พบว่า เด็กบางคนนั้น ผู้ปกครอง ไม่อยากให้ไปเรียน เนื่องจากมีความคิดที่ว่า
หากเด็กไปเรียนจะไม่ได้รับของแจก และบางส่วนก็เป็นห่วงบุตรหลานของตน จึงไม่อยากให้ไป จากนั้น ก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองเพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ควรจะให้บุตรหลานของตนไปเรียน บางคนก็ยินยอมให้ไป แต่ก็ยังคงอีกหลายคนยังยึดหลักคิดเดิม ทั้งนี้ จากการพูดคุยของเด็ก ๆ ที่อยู่บริเวณดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางไปเรียนหนังสือ สืบเนื่อง
จากบางคนนั้น ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะสนุกสนานกับการได้เล่นอยู่กับเพื่อน ๆ ส่วนบางคนที่มีความกระตือรือร้น ก็จะไปเรียนอย่างไรก็ตามในวันนี้ คณะนางสาวไทย จะเดินทางมาเยี่ยมประชาชน ที่ศูนย์อพยพอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมกับ นำสิ่งของมาบริจาคด้วย