อ.สบปราบแล้งหนักชาวบ้านขาดน้ำมา2อาทิตย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณแหล่งผลิตและทำน้ำประปาของหมู่บ้านปงกา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เกิดปัญหาไม่มีแหล่งน้ำ ที่จะนำมาใช้และผลิตน้ำประปาเข้าหมู่บ้าน หลัง ลำน้ำวัง ในจุดดังกล่าวเกิด ความแห้งแล้ง บางจุดเห็น
สันดอนทรายโผล่กลางลำน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 300 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำไว้อุปโภคบริโภคกันแล้ว หลัง ระบบน้ำประปาแทงค์สูง ประจำหมู่บ้านแม่กั้วะ ขาดน้ำมานานกว่า 2 สับดาห์ ทำให้ชาวบ้านต้องย้ายหัวกระโหลกของเครื่องสูบน้ำ หาแอ่งน้ำที่พอหลงเหลืออยู่สูบน้ำใช้ไปวันต่อวัน ด้าน ชาวบ้าน บอกว่า ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดปัญหาภัยแล้งหนักเท่าปีกับนี้เลย ซึ่งยังไม่ทันที่จะหมดฤดูหนาว ทั้งนี้ ทางจังหวัดลำปาง ได้ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินปัญหาภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ คือ อ.แม่ทะ อ.สบปราบ อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.เสริมงาม และ อ.วังเหนือ