ยอดดับจากภัยธรรมชาติปี53มีกว่า2.5แสนคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การอภิปรายของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เมื่อวันพุธ (9 ก.พ.) ที่ผ่านมา นายบัน กี มุน เลขาธิการสหประชาติ หรือ UN เปิดเผยว่า เหตุภัยธรรมชาติในปี 2553 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า
250,000 คน ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นอีกปีหนึ่ง ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด พร้อมเตือนว่า ภัยธรรมชาติในปี 2554 อาจสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับปี 2553 และในปีนี้ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงก็เกิดขึ้นในออสเตรเลีย และบราซิล แล้ว

โดยในปี 2553 เหตุแผ่นดินไหว คลื่นความร้อน น้ำท่วม และพายุหิมะ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน 208 ล้านคน และคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250,000 คน รวมทั้งสร้างความเสียหายถึง 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ 192 ประเทศสมาชิก
สมัชชาใหญ่ ต้องร่วมกันอภิปรายเรื่องมาตรการบรรเทาภัยต่างๆ อาทิ การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และเมืองที่ปลอดภัยขึ้น เพื่อลดความเสียหาย

นอกจากนี้ นายบัน ยังกล่าวถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว ทั้งแผ่นดินไหวในเฮติ ชิลี และจีน, น้ำท่วมในปากีสถานและยุโรป, ไฟป่าในรัสเซีย และสหรัฐฯ รวมถึงพายุไซโคลน และพายุโซนร้อนในเอเชีย