น้ำท่วมตัดขาดนราฯ รถไฟหยุดวิ่ง

ขึ้น-ล่องโก-ลก ยะลาน้ำสูง2เมตร อพยพ-นอนถนน