บุรีรัมย์เตรียมแผนย้ายปชช.หากเกิดสงคราม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเชษฐ แสงทอง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังเกิดการปะทะของกองกำลังทหารไทยกับทหารกัมพูชา ด้านชายแดน จ.ศรีสะเกษ และสถานการณ์ยังตึงเครียด ทางจังหวัดจึงได้มีการประสานไปยัง อ.บ้านกรวด และ อ.ละหานทราย ซึ่งทั้ง 2 อำเภอ มีพื้นที่ติดแนวชายแดน 6 ตำบล และมีพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.จันทบเพชร ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด และ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย ดังนั้น จึงให้มีการจัดเตรียมหอประชุม และสถานที่ ที่ปลอดภัย พร้อมประสานหน่วยงานที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ เตรียมรองรับการขนย้ายอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสียงต่อการสู้รบไว้ให้พร้อม นอกจากนั้น ยังให้มีการสำรวจปรับปรุงหลุมหลบภัยที่ยังคงใช้การได้อีกจำนวน 10 จุด ให้พร้อมใช้งานได้ในการหลบภัยจากการปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนดังกล่าวด้วย

ปภ.จังหวัดบุรีรีมย์ ยังระบุอีกว่า สถานที่ ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ในเบื้องต้น คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลบ้านกรวด วัดนิคมพัฒนา และหอประชุมโรงเรียนหนองไม้งาม หอประชุมโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด ส่วน อ.ละหานทราย ให้อพยพไปที่โรงเรียนร่วมจิตรวิทยา และหอประชุม อ.ละหานทราย หากเกิดสถานการณ์สู้รบรุนแรง ทางอำเภอก็สามารถอพยพประชาชนไปหลบภัยยังสถานที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ดังกล่าวทันที