รัฐแถลงการณ์4ข้อย้ำไทยไม่ได้ยิงก่อน

รัฐแถลงการณ์4ข้อย้ำไทยไม่ได้ยิงก่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อ่านแถลงการณ์ของรัฐบาลต่อเหตุการณ์ปะทะระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมี 4 ข้อ เรียกร้องดังนี้ การปะทะที่เกิดขึ้นทุกครั้ง มิใช่เป็นการเริ่มต้นของฝ่ายไทย เนื่องจากฝ่ายไทย ไม่มีความประสงค์ หรือ มีความคิดที่จะได้ดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลดำเนินการทุกอย่าง ด้วยความอดทนอดกลั้น ต่อการยั่วยุ ส่วนแนวทางในการดำเนินการต่อไป รัฐบาลจะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน และจะฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจ ความเสียหายที่เกิดจากการปะทะ อีกทั้งรัฐบาลจะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพยายามจะเจรจาอย่างสันติวิธี ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ.นี้ ทั้งนี้รัฐบาลยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคีกับฝ่ายกัมพูชา โดยใช้กลไกของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ เจบีซี

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอให้ประชาชนชาวไทยและกัมพูชา เข้าใจว่า รัฐบาลไม่มีจุดประสงค์ร้าย ต่อประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด รัฐบาลจึงเรียกร้องขอให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ