ลำปางเปิดถนนไร้ฝุ่นโครงการไทยเข้มแข็ง

ลำปางเปิดถนนไร้ฝุ่นโครงการไทยเข้มแข็ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบฯ โครงการไทยเข็มแข็ง การก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านต้นผึ้ง (ตอนที่ 1) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการงบไทยเข็มแข็ง ซึ่งเดิมเป็นถนนลูกรัง มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นมาก ส่วนฤดูฝนมักมีน้ำขังและเป็นโคลน ทำให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร โดยเฉพาะราษฎรในอ.เกาะคา, อ.ห้างฉัตร ที่ประสบปัญหามาตลอด ส่วนถนนแห่งนี้มีขนาดความกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 3.5 ก.ม. ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 11 ล้านบาท ในและขณะนี้ได้เปิดใช้เป็นอย่างเป็นทางการ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวจะสร้างความสะดวกให้กับประชาชนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสามารถลดอัตราเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และเป็นเส้นทางลัดไป-มา ระหว่าง อ.เกาะคา และ อ.ห้างฉัตร ได้