ตรังจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้บัญชาการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันที่ระลึกถึง วันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 57 โดยในปีนี้ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง มีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย หลายด้าน คือ เป็นกองร้อยมาตรฐาน ประจำปี 2553 ได้รับประกาศนียบัตร จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, เป็นกองร้อยฯ ดีเด่นอันดับ 1 ในการประกวดกองร้อยอาสาฯ ดีเด่น ระดับประเทศ, นายหมู่ใหญ่ สุนทร ชูแก้ว ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกอาสาฯ ดีเด่น ระดับประเทศ และมีสมาชิกอาสาฯ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 22 ราย

วันนี้ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 41 ทุน เป็นเงินจำนวน 69,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ