ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเอง2นำนร.ซ้อมอพยพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะครูและนักเรียน ซักซ้อมแผนอพยพ เตรียมรับสถานการณ์ หากเกิดเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารไทยและกัมพูชา ตามแนวชายแดน แม้ที่ผ่านมา พื้นที่ติดแนวชายแดน ยังไม่มีเหตุปะทะรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา ประมาณ 10 ก.ม. เชื่อว่า หลุมหลบภัยที่เตรียมไว้จะสามารถรองรับสถานการณ์ความรุนแรงได้ หลังการปะทะของ กองกำลังทหารทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขึ้น

ด้าน อำเภอบ้านกรวด ได้สั่งการให้ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนทุกแห่ง ตรวจสอบศูนย์หลบภัยที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน โรงเรียนทุกแห่ง ให้สามารถใช้การได้เสมอ เพื่อที่จะให้ประชาชนและนักเรียน ได้ใช้เป็นที่หลบภัยได้ทันที หากเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด สถานการณ์ยังเป็นปกติและไม่มีการเสริมกำลังทหารของทั้ง 2 ฝ่ายแต่อย่างใด