สสจ.นราฯห่วงโจ๋ช่วงวาเลนไทน์แนะสงวนตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ช่วงวันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ มีเยาวชนและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อย ที่มีค่านิยมผิด ๆ เกี่ยวกับ ความรัก จนทำให้มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจาก ยังขาดทักษะในการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งยังไม่พร้อมต่อการสร้างครอบครัว อันส่งผลให้มีการตัดสินใจทำแท้ง รวมไปถึง การติดเชื้อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์จรัญ กล่าวต่อไปว่า วัยรุ่นและเยาชน ควรมีเป้าหมายในการเรียน หรือ การทำงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการฝ่าฟันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือ การทำงาน และเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง ป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ ต้องรู้จักการต่อรอง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องรู้จักป้องกัน โดยใช้ถุงยางอนามัย หรือ วิธีอื่นที่เหมาะสมและปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด เพราะจะทำให้ไม่มีสติจนไม่สามารถควบคุมตนเองและอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ