กก.ชี้ใช้พรบ.ความมั่นคงไม่กระทบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง กรณีการสู้รบระหว่างทหารไทย - กัมพูชา ว่า ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่บริเวณชายแดน จะเป็นการซื้อขายสินค้ามากกว่า ส่วนที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ในพื้นที่ 7 เขต ของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 15 วัน เชื่อมั่นว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เพราะได้ประกาศเป็นบางจุดเท่านั้น โดยจะทำความเข้าใจประเทศต่างๆ ที่มีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัย ทั้งจีน ญี่ปุ่น ว่าไทย สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้ เพราะไทยมีประสบการณ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่าประเทศใดห้ามประชาชนเข้าประเทศไทย