สุดารัตน์ชี้รัฐบริหารพลาดปาล์มแพง-ชง4ข้อ

สุดารัตน์ชี้รัฐบริหารพลาดปาล์มแพง-ชง4ข้อ

สุดารัตน์ชี้รัฐบริหารพลาดปาล์มแพง-ชง4ข้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย กล่าวถึง กรณีปัญหาราคาน้ำปาล์มแพง ในขณะนี้ว่า การปรับราคาสูงขึ้นนั้น มาจากการบริหารของรัฐบาลที่ผิดพลาด เนื่องจากสต๊อกของรัฐบาล มีการปรับตัวลดลง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2553 ที่ผ่านมา แต่กลับมีการสั่งนำเข้าเพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคม เพียงแค่ 30,000 ตัน ซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยรวม รวมไปถึงการปรับขึ้นราคา ก่อนหน้าที่จะมีการนำเข้า พร้อมกับการนำเข้า ในรอบที่ 2 ถึง 120,000 ตัน ซึ่งหากการนำเข้าในรอบที่ 2 ล่าช้า นั้น อาจกระทบกับราคาปาล์มดิบ ที่จะมีการออกสู่ตลาด หลังฤดูผลิตในช่วงเดือนมีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ทำตามข้อเสนอแนะ 4 ข้อ คือ 1. ต้องมีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดในรัฐบาล มีส่วนได้จากผลประโยชน์ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในครั้งนี้หรือไม่
2. กำหนดราคาที่ชัดเจน หลังการนำเข้า
3. กำหนดราคาน้ำมันปาล์มดิบ ไม่ให้เกินราคาลิตรละ 12 บาท และ
4. ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามากำกับดูแล

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจมีคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ซึ่งอยากให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบโดยเร็ว

นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย กล่าวถึง กรณีปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาว่า ในเรื่องนี้มีความเป็นห่วงเพราะเหตุปะทะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ได้มาจากการกระทบกระทั่งและปัญหาตามแนวชายแดนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการส่งแม่ทัพภาคไปเจรจาในกรณีนี้นั้น ดูจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ปัญหาเป็นของระดับผู้นำ ดังนั้น นายกรัฐมนตรี ควรแสดงภาวะการเป็นผู้นำ ด้วยการเปิดการเจรจา ระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเมือง ก็ควรใช้การเมืองเข้ามาแก้ไข

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนการจะยุบสภานั้น คงจะมีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการทำงานของรัฐบาลตลอดช่วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ ทั้งปัญหาราคาสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึง ปัญหาระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา