ศาลยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีดา ตอร์ปิโด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีที่ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ ดา ตอร์ปิโด เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นสถาบัน โดยศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวนประชุมศึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้น ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กรณีที่อัยการโจทก์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลพิจารณาคดี เป็นการลับ
ห้ามประชาชนทั่วไป เข้าฟังการพิจารณาคดี โดยให้เหตุผลว่า เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเบื้องสูง และเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคง ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 จำเลยจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า คำร้องของโจทก์ดังกล่าว ขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และ 40 เรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

ซึ่งกรณีดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ศาลชั้นต้น ยังไม่เคยส่งคำร้องดังกล่าว ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่กลับมีคำพิพากษาสั่งจำคุกจำเลย ดังนั้นศาลอุทธรณ์ จึงไม่เห็นด้วย มีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และเห็นควรให้ส่งคำร้องของจำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยตีความว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 177 ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 29 และ 40 หรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบตามคำร้องของจำเลย ก็จะต้องส่งเรื่องมาให้ศาลชั้นต้น มีการพิจารณาคดีใหม่ แล้วแต่กรณี