กอ.รมน.ภาค4ประชุมปรับปรุงจุดตรวจ-จุดสกัด

กอ.รมน.ภาค4ประชุมปรับปรุงจุดตรวจ-จุดสกัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุม (1) กอ.รมน.ภาค 4 สน. พลตรี สุภัช วิชิตการ รองผู้ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมแถลงแผนบูรณาการร่วมกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมทั้ง
กำลังประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วม ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เป็นรูปธรรมตลอดหนึ่งเดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจร่วม 24 ชั่วโมง จะมีการปรับปรุงใหม่ โดยประชาชนสามารถมานั่งพักผ่อนได้ พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ ขอคำปรึกษาได้ โดยให้จุดตรวจแต่ละที่ เป็นเหมือนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่คอยช่วยเหลือ และบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ประชาชนที่เดินทางไปทำภารกิจต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยตลอดเวลา เพราะตามจุดตรวจ จะมีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตดูบัตรประจำตัวท่าน เพื่อเป็นการป้องกันการแอบแฝงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเอง