ส.ส.หารือปัญหาไทย-กัมพูชาก่อนเปิดประชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไปวันนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายคน ได้เสนอให้ที่ประชุม มีญัตติให้มีการหารือ ในประเด็นสถานการณ์การปะทะของเจ้าหน้าที่ทหารไทยและกัมพูชา บริเวณชายแดน

ขณะที่ส.ส.อีกหลายคน ได้กล่าวถึง ความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีสาเหตุเกิดจากภัยแล้ง และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เช่น ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อน จากการขนบรรทุกทราย จากแม่น้ำโขงไปสู่การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ มีเรื่องด่วนที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องที่คณะกรรมาธิการ พิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฉบับที่... พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ฉบับที่... พ.ศ.... ด้วย