ยูเนสโกเตรียมส่งจนท.ตรวจปราสาทพระวิหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ออกแถลงการณ์วันนี้ระบุว่า ยูเนสโกจะส่งคณะเจ้าหน้าที่สำรวจปราสาทพระวิหารโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังมีรายงาน ว่า ปราสาทได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ใกล้โบราณสถานเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2551 ตั้งอยู่ในความสงบและอดทนอดกลั้น นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุว่า มรดกโลกเป็นมรดกของมนุษยชาติ และประชาคมโลก มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ ที่จะต้องปกป้องคุ้มครอง ซึ่งภารกิจนี้ จะต้องอาศัยการประสานความพยายามผ่านการเจรจาหารือ มรดกโลกควรทำให้ผู้คนสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับการเจรจาและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มิใช่สร้างความขัดแย้ง