DSI แนะค่ายมือถือโชว์หมายเลขตปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้โทรคมนาคมระบบบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voiceover IP : VOIP) ร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น คือ การให้ กทช. ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์ ต้องแสดงเลขหมายโทรศัพท์ที่แท้จริง หากเป็นการโทรศัพท์มาจากต่างประเทศ โดยผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบ VOIP ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับสามารถเห็นหมายเลขจากหน้าจอได้เลยว่า เป็นการโทรศัพท์มาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีจำนวนเลขหมายมากกว่าปกติ และหากคนร้ายสร้างหมายเลขโทรศัพท์สวมรอยเป็นหน่วยราชการไทย หน้าจอของผู้รับจะปรากฏคำว่า OUT OF NUMBER เพื่อให้ผู้รับรู้ว่า กำลังตกเป็นเหยื่อ และจะได้ไม่หลงเชื่อจนถูกหลอกให้ทำธุรกรรม โดยภายในสัปดาห์หน้า จะสามารถเสนอความเห็นดังกล่าว ต่อที่ประชุมบอร์ด กทช. เพื่อออกเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ขอให้ผู้ประกอบการ เริ่มดำเนินการตามแนวทางที่เห็นชอบร่วมกันทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือคำสั่ง เพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นอีก โดยแนวทางดังกล่าว จะถือเป็นการบังคับให้ปลายทาง ต้องแสดงหมายเลขจริง ไม่สามารถใช้เบอร์ปลอมได้ ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ แบบถอนรากถอนโคน