หัวใจของพ่อ - อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

มิวสิควิดีโอเพลง หัวใจของพ่อ-อัสนี โชติกุล และ ปาล์มี่ ปานเจริญ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับค่ายเพลงสหภาพดนตรี ได้แต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นชื่อเพลงว่า หัวใจของพ่อ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานหนักเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้งดงาม เป็นที่พักพิงอันร่มเย็นของพวกเราทุกคน และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันตอบแทนพระองค์ ประหนึ่งเป็นคำมั่นสัญญาว่า จะร่วมกันรักษาแผ่นดินนี้และทำความดีอย่างมีความสุขเพื่อให้ประเทศไทยงดงามสมดังพระราชปณิธานสืบไป

เพลง: หัวใจของพ่อ

ขับร้องโดย :อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่  ปานเจริญ

เนื้อร้อง:วิเชียร  ตันติพิมลพันธ์

ทำนอง:สหภาพดนตรี

เรียบเรียง:เพชร  มาร์

ผู้กำกับมิวสิควิดิโอ: ครรชิต  สพโชคชัย

เนื้อเพลงหัวใจของพ่อ

เราลืมเลือนหรือยัง คืนและวันเมื่อครั้งเก่า

ใครเล่าพลิกฟื้น ผืนแผ่นดินเรา ให้มีร่มเงาพึ่งพา
มีแดนดินงดงาม มีสายนํ้าและผืนป่า
ทุกแดนลำเนา พ่อเฝ้ารักษา เหนื่อยมาเพื่อเราเท่าไร

เราสัญญาทุกวันจะดี ดังที่ห่วงใย

จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป
จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม

ดังตะวันแสงทอง ที่เรืองรองและมั่นคง
ให้ปณิธานของพ่อเรายืนยง ดำรงในใจนิรันดร์

เราสัญญาทุกวันจะดี ดังที่ห่วงใย

จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป
จะดูแลด้วยรักและใส่ ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม