ปาน ส่งกำลังใจถึง แม่พิมพ์ของชาติ ผ่านเพลงทรงคุณค่า รางวัลของครู

ปาน ส่งกำลังใจถึง แม่พิมพ์ของชาติ ผ่านเพลงทรงคุณค่า รางวัลของครู
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

นับเป็นศิลปินคุณภาพตัวจริง สำหรับนักร้องสาว ปาน ธนพร แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับเลือกจากทางคุรุสภา ให้ร้องเพลง รางวัลของครู สำหรับ วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี แต่งโดย บั๋ง – สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน โดยจัดเป็นครั้งที่ 55 และ เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ คุรุสภา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน รวมทั้ง จัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้พร้อมกันไปด้วย........ถือว่าเป็นการได้ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อหลวงผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตาม ในฐานะที่ปานเป็นทั้งครูและลูกศิษย์ การได้มีโอกาสร้องเพลงที่ทรงคุณค่า รางวัลของครู ทำให้รู้ซึ้งและตระหนักถึงความหมายของคำว่า ครู อย่างมาก เพราะปานมีวันนี้ได้ มีความรู้ มีอนาคต มีอาชีพ

.....ที่สำคัญมีอาวุธทางปัญญาติดตัว ก็เพราะครูผู้ให้ ทุกอย่างที่ได้รับถ่ายทอดมาจากครู ในฐานะลูกศิษย์ ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การได้ร่วมสร้างคนดีให้กับสังคม ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าครู อย่าลืมส่งความรัก ความปรารถนาดีไปยังครูผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ ปานเชื่อว่าความกตัญญูรู้คุณครู จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าแน่นอนค่ะ” ปานกล่าว