แดน-จั๊กจั่น พรีเซ็นเตอร์ วันเอดส์โลก ชวนคนรุ่นใหม่ รู้จักป้องกันห่างไกลเอดส์

แดน-จั๊กจั่น พรีเซ็นเตอร์ วันเอดส์โลก ชวนคนรุ่นใหม่ รู้จักป้องกันห่างไกลเอดส์
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก นั้น ประเทศไทย จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อต้านภัยเอดส์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก (Word Aids Day) ในวันพุธที่ 25 พฤศิจกายน ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม 1 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้อำนวยการสำนักอนามัย, คุณสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, คุณบริพัตร ดอนมอญ ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และคุณสมพงษ์ เจริญสุข


โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมแถลงข่าวและให้ความรู้การป้องกันภัยโรคเอดส์ ซึ่งในปีนี้ได้นักร้องและนางเอกสาวชื่อดัง แดน-วรเวช ดานุวงศ์ และ จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วมรณรงค์ ในวันเอดส์โลกปีนี้ด้วยคุณมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเอดส์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในทวีปแอฟริกาประมาณ 25 ล้านคน รองลงมาอยู่ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ล้านคน สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน คาดว่ามีผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วประมาณ 585,830 คน ยังเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตประมาณ 532,522 คน และมีผู้ใหญ่ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 12,787 คนโดยรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะปีนี้ พบว่า สาเหตุหลักร้อยละ 84 มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ที่น่าห่วงคือในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี แนวโน้มการติดเชื้ออาจขยายวงกว้างขึ้น เป็นร้อยละ 23 เนื่องจากมีสื่อลามกยั่วยุและเข้าถึงได้ง่าย มีผลให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น โดยพบว่า วัยรุ่นดูหนังหรือวิดีโอโป๊เฉลี่ยร้อยละ 60 วัยรุ่นชายดูร้อยละ 82 วัยรุ่นหญิงดูร้อยละ 48 และเปิดเว็บลามกดูเฉลี่ยร้อยละ 35 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของวัยรุ่น และมีอัตราการป้องกันการติดเชื้อเมื่อมีเพศสัมพันธ์ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยผู้หญิงมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 39 ทำให้อัตราวัยรุ่นหญิงป่วยเป็นโรคเอดส์สูงกว่าชาย 2 เท่าตัว ขณะที่การติดเชื้อเอดส์จากยาเสพติด ลดลงเหลือ ร้อยละ 5 เท่านั้น