พลพล- ปาน ธนพร- กุ้ง สุทธิราช ซิวรางวัล เพชรในเพลง

พลพล- ปาน ธนพร- กุ้ง สุทธิราช ซิวรางวัล เพชรในเพลง
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหากรมศิลปากรประกาศผลศิลปินผู้ได้รับรางวัล เพชรในเพลง ประจำปี 51 สุดคึกคัก วงการลูกทุ่ง กุ้ง- สุทธิราช เฉือนคะแนน ก๊อท- จักรพันธ์ คว้าผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งไปครอง ส่วนวงการเพลงสตริง พลพล แรงกว่าซูเปอร์สตาร์ เบิร์ด- ธงไชย เช่นเดียวกับ ปาน- ธนพร ที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติได้สำเร็จ

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงนามในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ผลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

างวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีตประเภทเพลงไทยสากล ได้แก่ เพลง เรือนแพ ผู้ประพันธ์ นายชาลี อินทรวิจิตร เพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่เพลง มนต์รักลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์ นายไพบูลย์ บุตรขัน เพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ได้แก่เพลง หน้าที่เด็ก ผู้ประพันธ์ นางชอุ่ม ปัญจพรรค์

ในส่วนของรางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง หิ่งห้อย ผู้ประพันธ์ นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง เมล็ดข้าว 2549 ผู้ประพันธ์ นายสุรชัย จันทิมาธร และเพลง ผีเสื้อนักสู้ ผู้ประพันธ์ นายยืนยง โอภากุล

สำหรับประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง เพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ประพันธ์ ลพ บุรีรัตน์ (นายวิเชียร คำเจริญ) รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ และเพลง ขอนไม้กับเรือ ผู้ประพันธ์ เชิงศร นครเจริญ (นายวิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ)

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลง อดใจรอ ผู้ประพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.สมาน งามสนิท และเพลง โลกป่วย ผู้ประพันธ์ นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง หิ่งห้อย ผู้ขับร้อง นายพลพล พลกองเส็ง รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง มีแต่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายธงไชย แมคอินไตย์ และเพลง เมล็ดข้าว 2549 ผู้ขับร้อง นายสุรชัย จันทิมาธร

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง คะนึง ผู้ขับร้อง ปาน- ธนพร แวกประยูร รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง ถามหาความรัก ผู้ขับร้องคือ นางสุภัทรา โกราษฎร์

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง คนดีของเธอ ผู้ขับร้อง กุ้ง- สุทธิราช วงศ์เทวัญ (นายสุธิราช อุสุภะ) รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง ขอโทษที่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ และเพลง ขอนไม้กับเรือ ผู้ขับร้อง บ่าววี (พันจ่าอากาศตรีวีรยุทธ นานช้า)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เพลง เพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ขับร้อง ฝน ธนสุนทร (นางสาวเตือนใจ ศรีสุนทร) รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ขับร้อง ตั๊กแตน ชลดา (นางสาวชลดา ทองจุลกลาง) เพลง รอ ผู้ขับร้อง เพียว เพียว (นางสาวเพรียวพันธ์ หัสดี)

ในส่วนรางวัล/ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กชาย รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง ภาวะโลกร้อน ผู้ขับร้อง เด็กชายพีระณัฐ บางพรม ประเภทเด็กหญิง รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่เพลง แว่นตา แว่นยาย ผู้ขับร้อง เด็กหญิงฐาวิตา บางพรม เพลงลักยิ้ม ผู้ขับร้อง เด็กหญิงสกาวรัตน์ แก้วแท้ และ เพลงตำนานแห่ง ก. ไก่ ผู้ขับร้อง เด็กหญิงดาวกมล สหบันเทิง (เด็กหญิงกมลฉัตร แสนย้าง)

สำหรับการประกวดรางวัล เพชรในเพลง นั้น เป็นการยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษาวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม และนักร้องที่ขับร้องเพลงออกเสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายวันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายอนสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะแถลงข่าวประกาศผลรางวัลเพชรในเพลงของกรมศิลปากร ตลอดจนกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จะประกาศผลรางวัลรายชื่อปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและภาษาถิ่น ประจำปี 2551 ด้วย

ทังนี้ทางผู้จัดการส่วนตัวของลูกทุ่งหน้าหล่อขวัญใจแม่ยก กุ้ง- สุทธิราช วงศ์เทวัญ ได้กล่าวด้วยความดีใจว่า กุ้งทราบแล้ว และรู้สึกดีใจมากๆ กับรางวัลนี้ ที่ กรมศิลปากร เมตตามอบให้ ในฐานะนักร้องดีเด่นสาขาเพลงลูกทุ่งประจำปีจากเพลงคนดีของเธอ รางวัลนี้กุ้งขอมอบให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศ ที่ทำให้กระแสเพลงนี้ดังและฮิตติดหู พร้อมทั้งขอบคุณครูเพลงทุกคน ที่ได้มอบบทเพลงดีๆ ให้ร้อง และมีคุณค่า รวมถึงครอบครัว ที่ได้ให้กำลังใจ และปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเรื่องการร้องเพลงมาโดยตลอดจนเป็นกุ้ง สุทธิราชในวันนี้

'รู้สึกตื่นเต้นเพราะรางวัลเพชรในเพลง เป็นรางวัลของรัฐบาลที่ได้มอบให้ ทำให้ตนรู้สึกภูมิใจและต้องรักษาเกียรติยศของรางวัลนี้ให้แก่ครอบครัวตลอดไป รวมทั้งจะรักษามาตรฐานดีๆ แบบนี้ ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนต่อไป'

ต่อข้อถามที่ว่า ช่วงนี้งานกุ้งมากหรือน้อยลงกับภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี้ ผู้จัดการส่วนตัวกุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานช่วงนี้กุ้งก็มีมาตลอด แต่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้งานมีผลกระทบไปด้วย หากินเลี้ยงชีพได้ ก็คงจะเป็นการเล่นลิเกอย่างเดียว ส่วนเรื่องงานทัวร์คอนเสิร์ตกับต้นสังกัด ก็มีต่อเนื่อง ทั้งเรื่องยอดเทป ก็ไม่เปรี้ยงปร้าง มีเพียงกระแสที่ดีเท่านั้น จึงเป็นไปตามสภาพ และกุ้งก็ไม่คิดมาก คิดว่ามีงานทำก็พอแล้ว

'ปีนี้งานหด จะมีก็คงงานตามต่างจังหวัด มากก็เล่นลิเก ที่ทางเจ้าภาพจ้างให้ไปเล่น ส่วนงานคอนเสิร์ตก็มีบ้าง แต่ไม่มากเท่างานลิเก ปีนี้รายได้จึงน้อยลงตามลำดับ รวมทั้งส่งผลกระทบรอบด้าน เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ต้องเลี้ยงดูลูกน้อง ตอนนี้เลยอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้ว' ผู้จัดการลูกทุ่งหน้าหยก กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก