7 ภาพ"Whal & Dolph" เติบโตไม่หยุด ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก "Fish Market"

รูปภาพของ "Whal & Dolph" เติบโตไม่หยุด ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก "Fish Market"

อัลบั้มภาพทั้งหมด "Whal & Dolph" เติบโตไม่หยุด ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก "Fish Market"

อ่านบทความของอัลบั้มนี้