7 ภาพ "หนุ่ม กะลา" เผยวีรกรรมฮาหลังรู้ข่าวว่า "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง" มาที่ตึก "GMM Grammy"

รูปภาพของ "หนุ่ม กะลา" เผยวีรกรรมฮาหลังรู้ข่าวว่า "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง" มาที่ตึก "GMM Grammy"

อัลบั้มภาพทั้งหมด "หนุ่ม กะลา" เผยวีรกรรมฮาหลังรู้ข่าวว่า "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง" มาที่ตึก "GMM Grammy"