มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ343ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 8 ก.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ    สถาบัน                   3,329.06                3,466.98                -137.92    บัญชีบล.                3,201.85                 3,083.50               118.35    ต่างประเทศ           10,316.36              9,972.91                343.45      ในประเทศ 20,384.13  20,708.01  -323.88   

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!