10 อาชีพเจ๋ง ที่จ่ายคุณแพงที่สุด แถมไม่เครียด!

10 อาชีพเจ๋ง ที่จ่ายคุณแพงที่สุด แถมไม่เครียด!

10 อาชีพเจ๋ง ที่จ่ายคุณแพงที่สุด แถมไม่เครียด!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ซีเอ็นเอ็น มันนี่ และ เพย์สเกล ระบบคำนวณค่าตอบแทนอาชีพต่างๆ จัดอันดับอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทน และอัตราการเติบโตของอาชีพต่างๆ

ทั้งนี้ จาก 100 อันดับ อาชีพต่างๆ ขอยกมา 10 อาชีพที่ได้ค่าตอบแทนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่

1. สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 124,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 169,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 23%

ผู้ทำหน้าที่ออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ต้องทำงานร่วมกับทีมนักพัฒนาและวิศวกรของโปรแกรม เพื่อให้ทุกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ฟังก์ชั่น

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดน้อย

Cre. Mark Speir / CNN Money

2. ดีไซเนอร์วีดีโอเกม (Video Game Designer)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 79,900 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 19%

อาชีพนี้คล้ายๆ กับเป็นผู้กำกับหนัง เพราะต้องรับผิดชอบให้การสร้างเกมส์ทั้งหมดออกมาเป็นภาพ และเป็นคนนำทีมโปรแกรมเมอร์ ดีไซน์เนอร์ และศิลปินที่ทำเกมส์ให้สร้างงานออกมาเป็นภาพทั้งหมด

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดน้อย

Cre. John L.Harris / CNN Money

3. แลนด์แมน (Landman)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 103,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 160,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 13%

แลนด์แมนคือ อาชีพที่ต้องต่อรองเงื่อนไขการเช่าที่ ระหว่างบริษัทที่ทำธุรกิจด้านน้ำมันและแก๊สกับเจ้าของที่ดินที่มีทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ อาชีพนี้ต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆ เพื่อหาผู้ที่มีทรัพยากรและต้องการขาย จากนั้นเป็นคนพาไปเจอกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านน้ำมันและแก๊ส

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดน้อย

4. นายหน้าสิทธิบัตร (Patent Agent)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 126,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 182,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 13%

นายหน้าสิทธิบัตรจะทำหน้าที่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ที่ควรจดสิทธิบัตร คอยเตรียมข้อมูลและใบขอจดสิทธิบัตรให้กับนักประดิษฐ์ เพื่อขอสิทธิบัตรกับสนำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สหรัฐฯ (U.S. Patent & Trademark Office)

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดน้อย

Cre. David Weingarten / CNN Money

5. ผู้บริหารโรงพยาบาล (Hospital Administrator)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 114,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 207,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 23%

ผู้บริหารโรงพยาบาลคอยควบคุมประสานงานแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลให้ทำงานได้อย่างราบเรียบ เป็นระบบ ซึ่งต้องประสานทั้งแพทย์ คนไข้ และพนักงานแผนกต่างๆ

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดมาก

6. ผู้จัดการปรับปรุงองค์กร (Continuous Improvement Manager)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 96,600 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 12%

ผู้จัดการปรับปรุงองค์กรมีหน้าที่ทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และสอนให้พนักงานทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งต้องทบทวนว่าวิธีการพัฒนาองค์กรนั้นๆ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรได้มากน้อยเพียงใด เป็นอาชีพทสร้างขึ้นเพื่อให้บริษัทต่างๆ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยราบรื่น

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดน้อย

7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล (Clinical Nurse Specialist)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 89,300 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 19%

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมีหน้าที่ทำงานร่วมกับพยาบาลและพนักงานอื่นๆ ในกรณีที่มีผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูง ส่วนใหญ่ทำงานในโรงพยาบาล และคอยประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆ โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดปานกลาง

Cre. Derik Rhodes / Shutterstock / CNN Money

8. นักพัฒนาฐานข้อมูล(Database Developer)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 88,200 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 126,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 23%

อาชีพนี้มีหน้าที่ทำให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงข้อมูลที่บริษัทนั้นๆ เก็บเกี่ยวกับลูกค้าได้ โดยเป็นข้อมูลที่จัดระเบียบได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทนั้นๆ ได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรของบริษัท

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความเครียดต่ำ

9. นักวิเคราะห์ข้อมูลในการทำประกัน (Info Assurance Analyst)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 96,400 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 126,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 37%

อาชีพนี้มีหน้าที่ทำให้ข้อมูลของบริษัทต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องนำไปใช้ และทำให้ข้อมูลปลอดภัย

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความเครียดต่ำ

Cre. Mark Nelson / CNN Money

10. ครูสอนโยคะ/พิลาเทีส (Pilates/Yoga Instructor)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 62,400 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินเดือนที่ได้รับสูงสุด 119,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของอาชีพนี้ใน 10 ปี 13%

ข้อมูลรายได้ของครูสอนโยคะ/พิลาทีส เหล่านี้คือ ครูที่ทำงานเต็มเวลา และเป็นครูที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี

ด้านสุขภาพของอาชีพนี้ มีการจัดอันดับความพึงพอใจของคนทำงาน อยู่ในระดับสูง และมีความเครียดต่ำ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook