15 สูตรค็อกเทลสหรัฐอเมริกา

15 สูตรค็อกเทลสหรัฐอเมริกา

15 สูตรค็อกเทลสหรัฐอเมริกา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เครื่องดื่มประเภทค็อกเทล บาร์เทนเดอร์มะริกันก็มีสูตรค็อกเทลมากมาย แต่ 15 สูตรต่อไปนี้เป็นที่รู้จักทั่วของนักดื่มทั่วโลก

ค็อกเทล USA สูตรที่ 1 Washville Low Rider ใช้แก้ววิสกี้ทรงเตี้ยเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Triple Sec 40 มิลลิลิตร เหล้า Southern Comfort 40 มิลลิลิตร น้ำเชื่อมกลิ่นรสที่ถูกใจ 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินทั้งน้ำและน้ำแข็งใส่แก้ว เติมเหล้า Lemonade จนเกือบเต็มแก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 2 Alabama Slammer ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Amaretto 10 มิลลิลิตร เหล้า Southern Comfort 10 มิลลิลิตร น้ำทับทิมสีเหลือง 10 มิลลิลิตร น้ำส้มคั้น 60 มิลลิลิตร น้ำสับปะรด 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน เททั้งน้ำและน้ำแข็งลงในแก้ว เ เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 3 Alaska White ใช้แก้ววิสกี้ทรงเตี้ยเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน ใส่เหล้า Tequila ขาว 20 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 20 มิลลิลิตร เหล้า Gin 10 มิลลิลิตร เหล้า Sambuca ขาว 10 มิลลิลิตร เติมโซดารสมะนาวจนเกือบเต็มแก้ว คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 4 American Dream ใช้แก้ว Shot เล็กๆ เป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก ใส่น้ำแข็ง 2 ก้อน เหล้า Coffee Liqueur 10 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 5 มิลลิลิตร เหล้าขม Frangelico 5 มิลลิลิตร เหล้า Crème de Cacao (Dark) 5 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้ (ดื่มครั้งเดียวหมดแก้ว)

ค็อกเทล USA สูตรที่ 5 California Dreaming ใช้แก้ววิสกี้ทรงเตี้ยเป็นภาชนะ ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน ใส่เหล้า Vodka 10 มิลลิลิตร เหล้า Coffee Liqueur 10 มิลลิลิตร เหล้า Vanilla Liqueur 10 มิลลิลิตร เติมCola จนเกือบเต็มแก้ว คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 6 Hawaiian Hurricane Volcano ใช้แก้ววิสกี้ทรงเตี้ยเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Amaretto 30 มิลลิลิตร เหล้า Southern Comfort 30 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 30 มิลลิลิตร น้ำทับทิมสีเหลือง 1 ช้อนโต๊ะ เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 7 Oregon Coastline ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน ใส่เหล้า Amaretto 20 มิลลิลิตร น้ำผลไม้ที่ชอบ 20 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 20 มิลลิลิตร เติมโซดาจนเกือบเต็มแก้ว คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 8 Rocky Mountain ใช้แก้ว Shot เล็กๆ เป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 2 ก้อน เหล้า Southern Comfort 10 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 5 มิลลิลิตร เหล้าขม Frangelico 5 มิลลิลิตร เหล้า Crème de Cacao (Dark) 5 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้ (ดื่มครั้งเดียวหมดแก้ว)

ค็อกเทล USA สูตรที่ 9 Tennessee Mud ใช้แก้วกาแฟเป็นภาชนะ ใส่เหล้า Amaretto 10 มิลลิลิตร เหล้า Bourbon 10 มิลลิลิตร เติมกาแฟร้อนเอสเพรสโซจนเต็ม คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 10 Texas Thunderstorm ใช้แก้ว Shot เป็นภาชนะ รินเหล้าหลังช้อนเป็นชั้นดังนี้ เหล้า Irish Cream Liqueur 1 ช้อนกาแฟ เหล้า Rum เปอโตริโก 151 Proof 1 ช้อนกาแฟ เหล้า Amaretto 10 มิลลิลิตร เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 11 Arkansas Razorback ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน ใส่เหล้า Rum 40 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 40 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 40 มิลลิลิตร เหล้า Coffee Liqueur 40 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 12 Colorado Crush ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน ใส่เหล้า Rum 40 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 40 มิลลิลิตร เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เติม Iced Tea จนเต็มแก้ว คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล USA สูตรที่ 13 Tennessee Boilermaker ใช้เหยือกเบียร์เป็นภาชนะ ใส่เบียร์จนเกือบเต็ม รินเหล้า Bourbon ลงในแก้ว Shot จนเกือบเต็ม เทวิสกี้จากแก้ว Shot ใส่เหยือกเบียร์จนหมด และรีบดื่มอย่างรวดเร็ว

ค็อกเทล USA สูตรที่ 14 Wisconsin Lunch Box ใช้เหยือกเบียร์เป็นภาชนะ ใส่เบียร์จนเกือบเต็ม ตวงเหล้า Amaretto 1 ช็อต ตวงน้ำส้มคั้น 1 ช็อต เททั้งสองช็อตลงในเหยือกเบียร์และรีบดื่ม

ค็อกเทล USA สูตรที่ 15 Washington ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Dry Vermouth 40 มิลลิลิตร เหล้า Brandy 40 มิลลิลิตร น้ำเชื่อมกลิ่นรสที่ชอบ 1 ช้อนโต๊ะ เหล้าขม Angostura 2 หยด เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook