การกลับมาอีกครั้งของ AW-500 นาฬิกาอนาล็อก-ดิจิตอล รุ่นแรกของ G-SHOCK จากปี 1989

การกลับมาอีกครั้งของ AW-500 นาฬิกาอนาล็อก-ดิจิตอล รุ่นแรกของ G-SHOCK จากปี 1989

คาสิโอ นําเสนอผลงานล่าสุดจากตระกูลนาฬิกา ต้านทานแรงกระแทก ด้วยรุ่น AW-500E ซึ่งเป็นการนํารุ่น AW-500 อันเป็นนาฬิกา อนาล็อกดิจิตอลรุ่นแรกของ G-SHOCK ที่ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 1989 มาผลิตขึ้นใหม่ ทั้งยังเปิดตัวรุ่น AWM-500D และ AWM-500GD ที่มาพร้อมกับโครงสร้างโลหะอีกด้วย

แนวคิดของรูปแบบนาฬิกาอนาล็อก-ดิจิตอล ที่ผสานรูปแบบการแสดงค่าด้วยเข็มอนาล็อกและจอแสดงผลดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดรุ่น AW-500 ซึ่งเปิดตัวสู่ตลาดในปี 1989 โดยนาฬิการุ่นนี้ เป็นการทดลองสร้างนาฬิกา G-SHOCK ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ต่างไปจากการเป็นนาฬิกาดิจิตอลในตัวเรือนทรง เหลี่ยมอันเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่นาฬิกา G-SHOCK ถือกําเนิดขึ้นในปี 1983 นาฬิกา อนาล็อก-ดิจิตอลของ G-SHOCK รุ่นนี้นําเสนอรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากนาฬิกาอนาล็อกทั่วไป ด้วยลักษณะดีไซน์ของเข็ม และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งมีส่วนทําให้นาฬิกามีน้ําหนักเบา ทั้งยังเพิ่มจํานวนชิ้นส่วนสําหรับ ต้านทานแรงกระแทกให้มากขึ้นด้วย

รุ่น AW-500E นํารูปแบบดั้งเดิมของรุ่น AW-500 มาออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตําแหน่งของแกนเข็ม ในรุ่นดั้งเดิมวางอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของหน้าปัดเล็กน้อย ถูกย้ายตําแหน่งให้มาอยู่กึ่งกลางของหน้าปัดเพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับรูปลักษณ์โดยรวมและเป็นจุดสําคัญที่ทําให้รุ่น AW-500E แตกต่างไปจากรุ่นดั้งเดิม รูปแบบโทนสีดั้งเดิมของรุ่น AW-500 ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของตัวเรือนสีดําและหลักชั่วโมงกับเข็มนาทีสีขาวร่วมกับเข็มชั่วโมงสีแดง ขณะที่คุณสมบัติในการใช้งานถูกเสริมด้วยระบบแสงไฟอีแอลและ ยกระดับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จาก 3 ปีของรุ่นดั้งเดิมให้ยาวนานขึ้นเป็น 7 ปีในรุ่นปัจจุบัน

รุ่น AWM-500D และ AWM-500GD เสริมคุณลักษณะและคุณสมบัติด้วยชิ้นส่วนภายนอกที่ทําจากโลหะ พร้อมระบบควบคุมเวลาด้วยสัญญาณวิทยุ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างโลหะของนาฬิการุ่นนี้เป็นการแทรกวัสดุเรซินคุณภาพสูงไว้ระหว่างตัวเรือนโลหะและกรอบตัวเรือนเพื่อดูดซับแรงกระแทก เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับรุ่น GMW-B5000D ที่เปิดตัวสู่ตลาดในปี 2018 ซึ่งเป็นนาฬิกาที่สืบทอดรูปแบบดีไซน์ มาจากนาฬิกา G-SHOCK รุ่นแรก แต่ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนภายนอกให้เป็นวัสดุโลหะแต่ละชิ้นส่วน

ที่ประกอบขึ้นเป็นกรอบตัวเรือนของรุ่นใหม่นี้ถูกตกแต่งด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันโดยมีการตกแต่งพื้นผิวด้วย การขัดเงาทั้งแบบลายเส้นละเอียด แบบผิวขัดเงาดุจกระจกและรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายลักษณะเพื่อเน้นความ งดงามของผิวโลหะ