ดีเซล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก BCI สนับสนุนการผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีเซล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก BCI สนับสนุนการผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดีเซล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก BCI สนับสนุนการผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่องจากการเปิดตัว 'For Responsible Living' ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดีเซลได้ก้าวไปอีกระดับด้วยการประกาศถึงความมุ่งมั่นที่ทำงานร่วมกับ Better Cotton Initiative ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2020

Better Cotton Initiative หรือ BCI คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นโครงการพัฒนาฝ้ายอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก BCI จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการผลิตฝ้ายสำหรับผู้ผลิตฝ้ายทั่วโลกให้ดีขึ้น และยังพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

BCI ได้อบรมฝึกสอนเกษตรกรให้ใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลคุณภาพของดิน ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและใช้หลักการทำงานที่เหมาะสม ในปี 2018 ถึงปี 2019 Better Cotton Initiative หรือ BCI ได้มีการอนุมัติใบอนุญาตให้เกษตรกรกว่า 2 ล้านรายจาก 23 ประเทศ ใน 5 ทวีป ด้วยสิ่งนี้สามารถทำให้เกษตรกรผลิตฝ้ายได้เป็น 22% ของทั่วโลก

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของดีเซลที่ได้ร่วมลงทุนในการผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2025 แบรนด์มุ่งมั่นที่จะจัดหาฝ้ายที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นอย่างน้อย50% ซึ่งรวมถึงผ้าฝ้ายรีไซเคิลและผ้าฝ้ายออร์แกนิก (Better Cotton)

กลยุทธ์ “For Responsible Living”  ของดีเซล มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตและสานต่อเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้ดีเซลตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสี่ประการและพันธะสัญญาที่มีชื่อว่า Be The Alternative, Stand For The Planet, Celebrate Individuality และ Promote Integrity ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นแม่พิมพ์แห่งการการทุ่มเทและครบวงจร ซึ่งจะรวมโครงการที่มุ่งเน้นมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ ของ ดีเซล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก BCI สนับสนุนการผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม