ให้คนรอบข้างเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณ

ให้คนรอบข้างเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณ

ให้คนรอบข้างเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณ
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

การที่ผู้อื่นทำกับเราอย่างไร เท่ากับเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเรามาดูกันว่าเมื่อมีคนรอบข้างมีปฏิกิริยาเช่นไรกับเรา นั่นอาจหมายถึงคุณต้องปรับปรุงตัวเองจากสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากการกระทำของผู้อื่น เราลองมาดูกันว่าปฏิกิริยา แบบไหนสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นคนเช่นไรได้บ้าง

1. เมื่อคนรอบข้างรู้สึกผิดหวังในตัวคุณ
ถ้าคนรอบข้างรู้สึกผิดหวังในตัวคุณ หรือเสียใจในการกระทำของคุณ และทุกครั้งมักเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกโกรธ และ อาละวาดฟาดหางไปในทุกสิ่ง พวกเขาเป็นกระจกสะท้อนที่ดีสำหรับคุณที่จะทำให้เห็นว่า ความโกรธของคุณนั้นได้ทำลายความรู้สึกของคนรอบข้างเพียงใด บางทีคุณอาจคิดว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด แค่หงุดหงิด แต่ความจริงแล้วคำว่าแค่หงุดหงิดของคุณทำให้คนรอบข้างที่ห่วงใยคุณ รู้สึกเสียใจได้

2. ไม่มีใครเชื่อในความฝันของคุณ
ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ในชีวิตคุณ อาทิ คุณเล่าความฝันอยากจะสร้างธุรกิ จ หรืออยากจะเรียนต่อด้านใดด้ านหนึ่งให้คนรอบข้างฟัง แต่ไม่มีใครคิดว่าคุณทำได้ แบบนี้ต้องหันกลับไปถามตัวคุ ณเองก่อนว่าคุณเชื่อในสิ่งที่ ตนเองฝันหรือไม่ เพราะถ้าคุณไม่เชื่อในความฝั นของตนเองแล้ว ก็ไม่มีใครเชื่อคุณเช่นกัน ถ้าคุณต้องการคนมาสนับสนุ นในความฝัน คุณไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟัง แต่เชื่อมั่นในความฝั นของตนเองแล้วลงมือทำและเชื่ อในสิ่งที่ทำ เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะเห็นความตั้ งใจของคุณ และมาให้ความสนับสนุนคุณเอง

3. ชีวิตคุณมีแต่คนมาบอกว่า คุณต้องทำอะไร
เรื่องแบบนี้สะท้อนความเป็นตั วคุณออกมาอย่างชัดเจน เพราะถ้าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้ อยๆยังต้องมีคนมาคอยบอกคุณว่า คุณต้องทำอะไรอย่างไร คุณต้องหันกลับไปมองตัวเองแล้ วว่า คุณเองมีความเชื่อมั่ นในตนเองมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าคุณเชื่อมั่นในตนเองคุ ณจะตัดสินใจได้เองไม่ต้องคอยให้ มีคนมาบอกว่าต้องทำอะไร

4. ชีวิตคุณเจอแต่คนโกหก
ถ้าเชื่อกฎของการสะท้อนกลับ และชีวิตคุณเจอแต่คนโกหก คุณต้องหันกลับมามองตัวเองก่ อนว่า คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ และบอกความจริงกับคนอื่นขนาดไหน เพราะถ้าคุณเองยังไม่พูดความจริ ง คุณก็จะไม่ได้ความจริงจากคนอื่ นเช่นกัน ถ้าต้องการให้ชีวิตไม่ต้องแวดล้ อมไปด้วยคนโกหก คุณควรเริ่มที่จะซื่อสัตย์กั บตนเองก่อน ชัดเจนกับทุกการกระทำ จากนั้นคนโกหกจะค่อยๆหายไปจากชี วิตคุณ

5. เมื่อคุณพบว่าคนรอบข้างคุณล้ วนแต่ทำในสิ่งที่คุณอยากทำ
เคยหรือไม่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคนรอบข้างคุณ ได้ทำในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันว่ าตนเองนั้นอยากทำเช่นกัน แต่ไม่ได้ลงมือทำสักที ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้บอกเลยว่ านี่คือเสียงสะท้อนกลับในตัวคุ ณที่ต้องรู้ตัวสักทีว่า ลงมือทำได้แล้ว เพราะคนอื่น ๆ ก็เริ่มต้นโดยไม่รั้ งรอหรือมีข้อแม้ ถ้าคุณยังคงติดอยู่กับข้อแม้ที่ คุณเองก็หาคำตอบไม่ได้ คุณจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ อยากทำอย่างแน่นอน