คุณเป็นเพื่อนร่วมงานแบบใด ?

คุณเป็นเพื่อนร่วมงานแบบใด ?
www.ejobeasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

เพื่อน หรือ มิตร ให้ความรู้สึกถึงความคุ้นเคย สนิทสนม ใกล้ชิด ชอบพอ รักใคร่ ไว้วางใจ การร่วมทุกข์ร่วมสุข ความห่วงหาอาทรกัน แต่คนจำนวนไม่น้อยกลับต้องผิดหวังกับเพื่อน หรือไม่ก็ทำให้เพื่อนผิดหวัง จนมิตรภาพระหว่างกันล่มสลายไป

ความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนนั้นมีหลายระดับ บางคนเป็นเพียงเพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว เพื่อนคุย เพื่อนที่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ เพื่อนที่ดีแต่พูด เพื่อนที่ตีตัวออกห่างยามยากลำบาก เพื่อนหน้าไหว้หลังหลอก เพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้ เพื่อนปอกลอก เพื่อนประจบประแจง ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรัก เพื่อนตาย มิตรแท้ สหายสนิท ที่หยิบยื่นมิตรภาพให้เพื่อนทั้งในยามสุขยามทุกข์ คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ยินดีสนับสนุนเพื่อนให้ประสบความสำเร็จ และไม่ทอดทิ้งเมื่อเพื่อนล้มเหลวหรือประสบความทุกข์ยาก

-- คำถามคือ ในที่ทำงาน เราควรเป็นเพื่อนร่วมงานแบบใด?
เราอาจเลือกงานได้ แต่ถ้าเราไม่ใช่เจ้าขององค์กร เราย่อมไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้ เราจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนที่อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การที่เราจะร่วมงานกันอย่างมีความสุข เราควรยินดีและพร้อมที่จะเป็นผู้ริเริ่มการเป็นเพื่อนแท้ หรือเป็น "อารยมิตร" ที่สามารถมอบความเป็นเพื่อนให้กับทุกคน

เราสามารถหยิบยื่นหัวใจแห่งมิตรภาพให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนได้ โดยการเป็นอารยมิตรที่มี 3 ลักษณะ ได้แก่ กัลยาณมิตร ปิยมิตร และชีวมิตร

หนึ่ง กัลยาณมิตร หรือ มิตรที่ดีงาม การที่เราจะเป็นเพื่อนแท้กับใครนั้น จำเป็นต้องมีปรัชญาปัจเจกอารยะ หรือความดีแท้ ความงามแท้ และความจริงแท้กำกับความเป็นมิตร ส่งผลให้เราเป็น "มิตรที่จริง" ไม่ใช่เพียงเพื่อนกิน เพื่อนเล่น เพื่อเที่ยว ไปวัน ๆ แต่เป็นเพื่อนจริง ๆ ที่มีเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกัน และมีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จร่วมกัน เป็น "อุปการมิตร" หรือเป็นเพื่อนที่งดงาม คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองเพื่อน ไม่ทอดทิ้งเพื่อน ที่สำคัญ เป็น "ธรรมมิตร" ที่เมื่อคบกันแล้วต่างช่วยส่งเสริมชักชวนกันในทางที่ถูกต้อง คอยห้ามปรามเตือนสติมิให้เพื่อนทำในสิ่งผิด และชมเชยเมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ถูกต้อง

สอง ปิยมิตร หรือ มิตรที่รักกัน สัมพันธภาพเมื่อผ่านกาลเวลาจะต้องเพิ่มพูนความรักและความผูกพันระหว่างกัน ทำให้เรายินดีให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เพื่อนเสมอ ยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุข เห็นอกเห็นใจกัน ห่วงใยกัน มีความไว้วางใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน เชื่อมั่นในส่วนดีของเพื่อน ให้กำลังใจกัน และพร้อมที่จะให้อภัยเพื่อน ไม่มีวันละทิ้งหรือไม่เห็นคุณค่ามิตรภาพระหว่างกันตราบจนชั่วชีวิต

สาม ชีวมิตร หรือ มิตรที่ร่วมชีวิต อารยมิตรขั้นสุดท้าย เป็นการแสดงออกของความเป็นเพื่อนที่ลึกซึ้งที่สุด เป็นมิตรที่มีความรักความผูกพันและมีสัมพันธภาพทางใจต่อกันอย่างลึกซึ้ง จนไม่มีวันที่จะทรยศหักหลังให้ร้ายกันได้ สามารถสละสิ่งที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง เวลา สติปัญญา แรงกาย เพื่อเพื่อนได้ เป็นเพื่อนแท้ที่มี "คุณค่า" สูงสุดของความเป็นเพื่อนที่พึงมีต่อกัน


ในหนังสือข้อคิดเพื่อมิตรภาพ ผมได้ให้บทสรุปนิยามความเป็นเพื่อนที่ได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ตลอดชีวิตไว้ว่า "เพื่อนเป็นของขวัญล้ำค่า ที่ไม่สามารถทดแทนด้วยสิ่งมีค่าใด ๆ ได้เลย"
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะร่วมงานกับใคร หากเราเป็นฝ่ายริเริ่มมิตรภาพที่ดีออกไปก่อน และพร้อมที่จะเป็นอารยมิตรกับทุกคน เราย่อมสัมผัสกับคุณค่าของมิตรแท้หรือเพื่อนกันตลอดชีวิต (BFF - Best Friend Forever) ได้อย่างแน่นอน

 

ผู้เขียน : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
คอลัมน์ "ยุทธศาสตร์สร้างงานบริหารคน"
นิตยสาร งานวันนี้

 

ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย รวบรวมข้อมูลเรื่อง แฟชั่นผู้ชาย ทรงผมผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย
พร้อมด้วยหลากหลายบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ สาวสวย และที่เที่ยวกลางคืนได้ที่นี่