รู้จัก ผู้ว่าฯ นครพนม คนใหม่ "สยาม ศิริมงคล" โสดหล่อ อายุน้อยสุด

รู้จัก ผู้ว่าฯ นครพนม คนใหม่ "สยาม ศิริมงคล" โสดหล่อ อายุน้อยสุด

รู้จัก ผู้ว่าฯ นครพนม คนใหม่ "สยาม ศิริมงคล" โสดหล่อ อายุน้อยสุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่ แทนคนเดิม คือ นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ อดีต ผวจ.นครพนม ที่เกษียณอายุราชการ ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงชาวนครพนม ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด อายุน้อยที่สุด แค่ 44 ปี  อีกทั้งยังมีสถานะภาพโสด  สร้างความสนใจ ให้กับชาวนครพนม และพากันชื่นชมยินดี เป็นอย่างมาก

สำหรับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คนใหม่ ถือว่า เป็นคนหนุ่มไฟแรง ดาวรุ่งของกระทรวงมหาดไทย ค่าย สิงห์ดำ จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นอกจากนี้เขายังเป็นเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประจำปี 2556-2557  และประจำปี 2558-2559 ส่วนเส้นทางการทำงาน  จบหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 61 ประจำปี 2549 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่น 80 ประจำปี 2557ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปี 2554-2557  จากนั้น ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย   และ ตุลาคม 2558-2560  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนสุดท้ายได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการ จ.นคพรนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ซึ่งเป็นการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรก ยอมรับดีใจภาคภูมิใจ เนื่อง จ.นครพนม เป็นเมืองน่าอยู่ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย เป็นที่ตั้งองค์พระธาตุพนม และมีทิวทัศน์สวยงาม  และพร้อมที่จะทำงานพัฒนา รับใช้ชาวนครพนม เต็มที่  ส่วนการทำงาน จะได้มีการหารือวางแนวทาง รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน แต่ที่สำคัญที่สุดจะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ให้ นครพนม เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่ สำคัญของภาคอีสาน ให้เติบโตมากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ เพราะมั่นใจว่า นครพนม มีความพร้อมทุกด้าน ในการพัฒนา

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook