LOOKER Magazine ลง iPad แล้ว

LOOKER Magazine ลง iPad แล้ว

LOOKER Magazine ลง iPad แล้ว

LOOKER Magazine เป็นนิตยสารแนว Street Wear for Men เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผู้ชาย นำเสนอความหลากหลายของแฟชั่นผ่านบุคคลที่มีบุคลิกดีและรสนิยมดีในแบบของตน เอง ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจและความสนุกกับการแต่งตัวและดูแลตัวเองให้แก่ผู้ชาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในกระแสแฟชั่น ให้ผู้ชายได้ลุกขึ้นมาสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้น วันนี้ มีให้ดาวน์โหลดให้อ่านใน iPad แล้วครับ

 

LOOKER MAGAZINE ON IPAD APPLICATION
AVAILABLE NOW, DOWNLOAD FREE!!!!!
http://itunes.apple.com/th/app/looker-magazine/id490059068?mt=8