เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand

เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand

เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand เกี่ยวกับ เพจnowet thailandเปลี่ยนชื่อ

S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

     เป้าหมายหลักของ Sneakers Square คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการตั้งมาตรฐานในการควบคุมการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

     สาเหตุหลักที่ทางบริษัทมีนโยบายเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์จาก NoWet เป็น Flow นั้น เนื่องจากได้มีการเพิ่มสินค้าจึงต้องการให้ชื่อแบรนด์สอดคล้องกับสินค้าที่จะเพิ่มอีกหลายสินค้าในอนาคตด้วยและทางบริษัทได้พัฒนาสูตรของสเปรย์กันน้ำให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทางบริษัทขอรับประกันว่าสูตรใหม่นี้มีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิม รวมถึงจะทำการเปลี่ยนชื่อแฟนเพจ จาก NoWet Thailand เป็น Flow Thailand จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ทั้งนี้ทางบริษัทใคร่ขอโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทด้วยดีตลอดมาทางบริษัทขอยืนยันการให้บริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอ

 


[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด เรื่องที่ผู้ชายไม่ควรพลาด

ดูหมวด เรื่องที่ผู้ชายไม่ควรพลาด ทั้งหมด