เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand

เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand

เพจ NoWet Thailand เปลี่ยนเป็นชื่อ Flow Thailand
S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

     เป้าหมายหลักของ Sneakers Square คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการตั้งมาตรฐานในการควบคุมการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

     สาเหตุหลักที่ทางบริษัทมีนโยบายเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์จาก NoWet เป็น Flow นั้น เนื่องจากได้มีการเพิ่มสินค้าจึงต้องการให้ชื่อแบรนด์สอดคล้องกับสินค้าที่จะเพิ่มอีกหลายสินค้าในอนาคตด้วยและทางบริษัทได้พัฒนาสูตรของสเปรย์กันน้ำให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทางบริษัทขอรับประกันว่าสูตรใหม่นี้มีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิม รวมถึงจะทำการเปลี่ยนชื่อแฟนเพจ จาก NoWet Thailand เป็น Flow Thailand จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ทั้งนี้ทางบริษัทใคร่ขอโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทด้วยดีตลอดมาทางบริษัทขอยืนยันการให้บริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอ

 


[Advertorial]