เปิดประวัติ ปลอดประสพ สุรัสวดี

เปิดประวัติ ปลอดประสพ สุรัสวดี

เปิดประวัติ ปลอดประสพ สุรัสวดี
S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคน คงจะได้ยินชื่อเสียง เรียงนาม ของ ผู้ชายคนนี้มาบ้างแล้ว บางคนก็อาจคุ้นๆ ชื่อนี้ ตั้งแต่ปีที่ประเทศไทยประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ หรือไม่ก็พึ่งจะมาได้ยินชื่อเขาตอนนี้ มาควบคู่กับเรื่องของเขื่อนแม่วงก์ เขาคนนี้คือ คุณปลอดประสพ สุรัสวดี เรามาทำความรู้จักเขาคนนี้ให้มากกว่านี้ดีกว่าครับ

นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของหลวงอนุการนพกิจ กับคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี

การศึกษา

  - จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  - จบปริญญาตรีคณะประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - จบปริญญาโทบริหารการประมงจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนในสหรัฐอเมริกา
  - จบปริญญาเอกนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยมานิโตบาในแคนาดา
  - ได้รับปริญญาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นดุษฎีบัณฑิตเทคโนโลยีการประมงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นดุษฎีบัณฑิตประมงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศ16:10:14าสตร์

การทำงาน ในด้านการเมือง

  - พ.ศ. 2548 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
  - พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
  - พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
                   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
  - พ.ศ. 2552 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
  - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  - พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

ผลงานต่างๆ สร้างชื่อ

  - ได้รับรางวัลครุฑทองคำ รางวัลสังข์เงิน และรับพระราชทานรางวัลหน่วยราชการดีเด่นของชาติ (กรมประมง)
  - อธิบดีกรมประมง 8 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นยุคที่ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงได้เกิน 100,000 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ประมงเป็นลำดับที่ 1 ของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
  - เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นยุคที่ได้ที่ดินคืนจากป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นช่วงที่พิจารณากรณีที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต
  - อธิบดีกรมป่าไม้ 5ปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า (Forest cover) มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 100ปี
  - ได้รับมอบหมายให้ก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรก
  - เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคนแรก และเป็นผู้รับผิดชอบแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยหลังจากเกิดภัยพิบัติคลื่นสึนามิ
  - เป็นผู้ก่อตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดคนแรก
  - เป็นผู้ก่อตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดเป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลำดับที่สามของโลกต่อจากสิงคโปร์และกวางโจว เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
wikipedia
http://www.most.go.th/