"เดือนเกิด" ทำนายโรคภัยไข้เจ็บได้นะ

"เดือนเกิด" ทำนายโรคภัยไข้เจ็บได้นะ

"เดือนเกิด" ทำนายโรคภัยไข้เจ็บได้นะ
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

"เดือนเกิด" ทำนายโรค

ลัมเบีย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ลงในวารสารอเมริกัน เมดิคอล อินฟอร์เมติกส์ แอสโซซิเอชั่น เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าเดือนเกิดของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเป็นโรค หนึ่งใน 55 โรคที่แตกต่างกันไป โดยผลการวิจัยโดยรวมพบว่าผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเป็นโรคหลายโรคที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเดือนที่เกิด ตรงข้ามกับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องสูงกว่า

ทีมวิจัยวิเคราะห์บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ที่เกิดระหว่างปี 2443 ถึง 2543 และผู้ที่เข้ารับการรักษาระหว่างปี 2528 ถึง 2556 ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย จำนวน 1.7 ล้านชิ้น

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี ทีมวิจัยพบว่ามีโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 10 ชนิด ที่มีความเชื่อมโยงกับเดือนเกิด โดยพบว่าผู้ที่เกิดในเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวมักจะมีความเสี่ยงสูงที่สุด ยกตัวอย่างเช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง มักเกิดขึ้นมากที่สุดกับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม ส่วนผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีโอกาสเป็นโรคน้อยที่สุด

ทีมวิจัยยอมรับว่า ยังไม่เป็นที่ชัดว่าเพราะเหตุใดผู้ที่เกิดในช่วงฤดูหนาวถึงมีความเสี่ยงที่จะล้มป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจมากกว่า แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสตรีที่ตั้งครรภ์มีการติดเชื้อสูงกว่าในฤดูอื่นๆ และภาวะติดเชื้อดังกล่าวนำไปสู่ที่เด็กที่เกิดในช่วงนั้นของปีป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ผลวิจัยยังระบุด้วยว่าโรคสมาธิสั้น (เอดีเอชดี) นั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็กที่เกิดในช่วงปลายปี โดยความเสี่ยงจะสูงที่สุดกับเด็กที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกรณีนี้ทีมวิจัยระบุว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากเด็กที่เกิดในเดือนนี้อาจยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่หากเทียบกับเด็กในชั้นเรียนเดียวกันจึงอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดีเอชดีได้มากขึ้น

นิโคลาส ตาโตเน็ตติ นักวิจัยอาวุโส ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นดังกล่าวระบุว่า การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบตัวแปรใหม่ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้มากขึ้น และเป็นการตั้งคำถามต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่เคยค้นพบแล้วว่าผู้ที่เกิดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีช่วงกลางวันสั้นกว่าปกตินั้นอาจส่งผลให้เกิดโรคขาดวิตามินดีได้และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ถ้อยแถลงของทีมวิจัยระบุว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้นำตัวแปรด้านความแตกต่างทางเชื้อชาติรวมถึงตัวแปรทางสถานะทางสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย

แมรี โบลแลนด์ ผู้นำทีมวิจัยดังกล่าวระบุว่า ในอนาคตทีมวิจัยเตรียมขยายการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้นกว่านี้ โดยนำข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีสภาพอากาศแตกต่างออกไป ซึ่งสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นอาจปรับเปลี่ยนความเชื่อมโยงระหว่างโรคและเดือนเกิดได้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความสัมพันธ์หลักๆ ที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคจะยังคงอยู่