ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2558

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2558

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2558
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

กรกฏาคม พ.ศ. 2558 วันดี ฤกษ์เด่น อันเป็นมงคล สำหรับการซื้อรถใหม่ฤกษ์ออกรถ ถอยรถ สอยพวงกุญแจรถประจำเดือน กรกฏาคม 58 มีวันดี วันเด่น แบ่งได้ตามนี้

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2558ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2558

ดิถีอำมฤตโชค

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วันเข้าพรรษา)

ดิถีมหาสิทธิโชค

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดิถีสิทธิโชค

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันจันทร์ที่ 20กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดิถีชัยโชค

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วันเข้าพรรษา)

ดิถีราชาโชค

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วันเข้าพรรษา)

ใครสะดวกวันไหนก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกกันเลย...แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเมื่อออกรถมาแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ