ฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยึดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล

เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี "วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนมิถุนายน ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน"

 ฤกษ์ดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558ฤกษ์ดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 3 มิถุนายน 2558

เวลา 08:15-08:45 น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 13:15-14:15 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 15:45-16:45 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 18:15-19:00 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

เวลา 08:00-08:45 น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 11:00-11:45 น. ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 13:15-14:15 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 13:15-15:45 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

เวลา 08:00-08:15 น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 12:45-13:45 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 15:15-16:15 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 17:45-18:30 น. ลัคนาสถิราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม
เวลา 17:45-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปี มะแม

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 มิถุนายน 2558

เวลา 08:00-08:15 น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 12:30-13:30 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 17:30-18:15 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 20:30-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 08:00-08:00 น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 12:30-13:30 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

เวลา 15:00-16:00 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 17:30-18:15 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 20:30-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 09:00-10:00 น. ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558

เวลา 10:15-11:00 น. ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 15:00-16:00 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 18:30-19:15 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 19:30-20:00 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 20:15-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 12:15-13:15 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 14:45-15:45 น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 17:15-18:00 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 20:15-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 10:00-10:45 น. ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 12:15-13:15 น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 18:15-19:00 น. ลัคนาสถิตราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 19:15-19:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 20:00-20:45 น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook