คำทำนาย เซียมซีที่ 14 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

ดวงชะตาในช่วงนี้ เปรียบเหมือนภูเขาที่ไม่มีทรัพย์สมบัติ โชคลาภมีน้อยในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องร้อนใจด้วยเงินทองฉะนั้น ท่านควรหมั่นไหว้พระและขอพรแล้วจิตใจท่านจะดีขึ้น