คำทำนาย เซียมซีที่ 2 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

คำทำนาย เซียมซีที่ 2 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

ท่านจะทำงานสิ่งใดให้มีความมั่นใจในงานนั้น และควรมีจิตใจอันมั่นคงก่อนกาลเวลามาถึง สิ่งต่าง ๆ ก็จะสมดังปรารถนาเอย...