ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยืดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล

เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี "วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนกรกฎาคม ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม"

 

ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 07:00-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 09:45-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:00-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 14:30-15:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 17:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 20:00-20:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:34-07:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 09:34-10:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 11:51-12:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:51-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 14:17-15:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 16:34-17:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:30-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 11:30-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:45-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 14:00-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:17-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 09:17-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 11:34-12:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:34-13:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 13:51-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 16:17-17:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 19:17-19:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:00-06:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 09:00-09:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 11:16-12:16 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:32-13:32 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 13:48-14:32 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

เวลา 06:00-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 08:45-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 11:00-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 12:15-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 13:30-14:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 16:00-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย
เวลา 19:00-19:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเมีย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook