เทพประจำวันเกิดทั้ง 8 องค์

เทพประจำวันเกิดทั้ง 8 องค์

เทพประจำวันเกิดทั้ง 8 องค์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คนเราเกิดมาก็จะมีเทพประจำวันเกิดติดตัวมาด้วย ซึ่งตามคำเล่าขานนั้นจะมีด้วยกัน 8 องค์ Sanook! Horoscope มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพประจำวันเกิดมาฝากกัน

ก่อนอื่นเราไปรู้ประวัติเทพประจำวันเกิดแต่ละองค์ รวมไปถึงคาบาบูชาสำหรับการกราบไหว้สักการะเทพองค์ต่างๆ กันด้วยค่ะ

เทพประจำวันเทพประจำวัน

เทพประจำวันเกิดของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาแบ่งออกเป็น 8 องค์ คือ

เทพประจำวันอาทิตย์

พระสุริยะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันอาทิตย์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอิสานของจักรวาล มีผิวกายสีแดง มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นทับทิมแดง มีราชสีห์เป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตร

เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรวันละ 6 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีอำนาจและโชคลาภเสริมดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น

เทพประจำวันจันทร์

พระจันทะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันจันทร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีผิวกายสีขาว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีขาว มีม้าเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออก

คาถาบูชาพระจันทะเทพบุตร

เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระจันทะเทพบุตรวันละ 15 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีเสน่ห์นิยมและช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

เทพประจำวันเทพประจำวัน

 

เทพประจำวันอังคาร

พระภุมมะเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเณย์ของจักรวาล มีผิวกายสีชมพูมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีชมพู มีกระบือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร

เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตรวันละ 8 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวน

 

เทพประจำวันพุธ
พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศทักษิณของจักรวาลมีผิวกายสีเขียว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเขียว มีช้างเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้

คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร

เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรวันละ 17 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น กิจการงานเจริญรุ่งเรือง

เทพประจำวันเทพประจำวัน

 

เทพประจำวันพฤหัสบดี

พระคุรุเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศปัจจิมของจักรวาล มีผิวกายสีเหลืองมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเหลือง มีกวางทองเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก

คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร

เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันละ 19 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

 

เทพประจำวันศุกร์

พระสุกกะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันศุกร์เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอุดร มีผิวกายสีน้ำเงิน มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีน้ำเงิน มีโคอุสุภราชเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศเหนือ

คาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตร

เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตรวันละ 21 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ทำให้เกิดความสุขสวัสดีมีศิริมงคลและโชคลาภเสริมดวงชะตาราศีให้แก่กล้าขึ้น

 

เทพประจำวันเสาร์

พระสุระเทพบุตร เป็เทพประจำวันเสาร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศหรดี มีผิวกายสีดำมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีดำ มีเสือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

คาถาบูชาพระสุระเทพบุตร

เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุระเทพบุตรวันละ 10 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ป้องกันศัตรูหมู่มารไม่ให้มารบกวน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีตะบะเดชะเข้มแข็งขึ้น

 

เทพประจำวันเทพประจำวัน

 

เทพประจำวันราหู (วันพุธกลางคืน)

พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศพายัพของจักรวาล มีผิวกายดำมืด มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีทองสำริด มีครุฑเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตร
เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

 • วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตรวันละ 12 จบ
 • ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยกำจัดปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูหมู่มารเกรงกลัวมีอำนาจตะบะเดชะมาก โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอิทธิพลของเทพประจำวันเกิด

เทพประจำวันเทพประจำวัน

เทพประจำวันเกิดมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมาก คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร บางคนไม่รู้เลยว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีบางคนมารู้จักเอาในตอนที่ได้อ่านหนังสือไหว้พระสวดมนต์ที่ข้าพเจ้าได้พิมพ์แจก มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย,จะยากดีมีจน,จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้,จะมียศศักดิ์หรือไม่มียศศักดิ์ที่เกิดมาในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองได้เลยว่าจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเทพประจำวันเกิดของตนเองทั้งสิ้น

ถ้าถามว่า "คุณเคยเห็นคนดวงตกไหม? คุณเคยเห็นคนมีเคราะห์ไหม? คุณเคยเห็นคนหน้าตาเศร้าหมองไหม? คุณเคยเห็นรถชนกันไหม?" ทุกคนจะตอบว่าเคยเห็นและรู้จักมันดีด้วย เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างเศษหนึ่งในร้อยในพันของเหตุการณ์ต่างๆที่มีจำนวนมากมายในชีวิตของมนุษย์

คนที่มีความรู้สูงและคนที่มีความรู้ทางด้านทางวิทยาศาสตร์ดีอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นของมันเองไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดเลย เอาหละข้าพเจ้าจะยกเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดมาให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งเช่นรถชนกัน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รถชนกันมันเกิดมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

1.ความประมาท
2.ความไม่ประมาท

>>>เสริมดวงประจำวันเกิด คลิก!

ขอบคุณข้อมูลจาก http://flash-mini.com/
ขอบคุณภาพประกอบจาก Thinkstockphotos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook