คาถาบูชาขอโชคลาภ 7 วัน 7 บท

คาถาบูชาขอโชคลาภ 7 วัน 7 บท

คาถาบูชาขอโชคลาภ  7 วัน  7 บท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การขอโชคขอลาภเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่มักจะกระทำกันเนื่องจากเชื่อกันว่าคาถาต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดโชคลาภได้

ซึ่งความจริงแล้วการท่องคาถานั้นจะช่วยให้ผู้ที่ท่องมีสติจิตอยู่กับบทคาถา และเมื่อมีสติมาปัญญาเกิด จงส่งผลทำให้ไม่ว่าจะคิดการทำสิ่งใดๆ ก็ประสบความสำเร็จ

โดยวันนี้ Sanook! Horoscope จะขอเสนอบทคาถาขอโชคลาภให้สำเร็จภายใจ 7 วัน โดยท่องตามวัน มีดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ให้ภาวนา 6 จบ

สิมพะลี จะมหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสติ เถรัสสา นุภาเวนะ สะทาโหน์ติ ปิยังมะมะ ฯ 

 

วันจันทร์ให้ภาวนา 15 จบ

ยังยังปุริโสวา อิตถึวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสานุ ภาเวนะ สะทาโหน์ติปิยังมะมะ ฯ

 

วันอังคารภาวนา 8 จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร โสระโหปัจจยาทิม์หิ ไชยะลาโก มหาลาโก สัพพะลาภา ภวัน ตุ สัพพะทา ฯ 

 

วันพุธภาวนา 7 จบ

ทัตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ กะระตุเม เยสะรันติ นิรันตะรัง สัพพะสุชาวะหา ฯ 

 

วันพฤหัสภาวนา 19 จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต สระโหปัจจะ ยาทิม์หิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ 

 

วันศุกร์ภาวนา 21 จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต สระโหปัจจะยาทิม์หิ มหาลาภังกะโรน์ตุเม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภา ภวันตุ สัพพะทา ฯ วันศุกร์ภาวนา 21 จบ

 

วันเสาร์ภาวนา 10 จบ

สิมพะลีจะมหานามัง อินทรา พรหมาจะปูชิตัง สัพพะลาภังประสิทธิเม เถรัสสาอานุ ภาเวนะ สทาสุขิปิยังมะมะ ฯ 

 

คาถานี้ให้สวดมนต์บูชาพระเป็นประจำวัน ให้ทำทั้ง 7 วันเถิด เกิดลาภสักการะดีนักแล 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook