ทำนายฝัน : อานุภาพของความฝัน

ทำนายฝัน : อานุภาพของความฝัน
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

 

ขึ้น 1 ค่ำ
ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือ ถ้าหากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้ายก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่นๆ

ขึ้น 2 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝัน

ขึ้น 3 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน

ขึ้น 4 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ขึ้น 5 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่

ขึ้น 6 ค่ำ
ตัวความฝันเองไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใด และอยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝันจะต้องปกปิด เป็นความฝันที่ร้ายที่สุด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะเคราะห์ร้าย

ขึ้น 7 ค่ำ
ฝันดีหรือฝันร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด

ขึ้น 8 ค่ำ
ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ

ขึ้น 9 ค่ำ
มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ และจะเป็นจริงเร็วขึ้นด้วย

ขึ้น 10 ค่ำ
มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ

ขึ้น 11 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรอไปอีกหลายๆ วันภายหลัง

ขึ้น 12 ค่ำ
ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ขึ้น 13 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวคือ เรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นเชื่อไม่ได้

ขึ้น 14 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน

ขึ้น 15 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้า นับจากวันที่ฝัน


แรม 1 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย

แรม 2 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

แรม 3 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 4 ค่ำ
เป็นฝันดีหมดทุกอัน ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 5 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า

แรม 6 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 7 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว

แรม 8 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

แรม 9 ค่ำ
ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม่ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 10 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วัน

แรม 11 ค่ำ
เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว

แรม 12 ค่ำ
เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน

แรม 13 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ

แรม 14 ค่ำ
มีลักษณะอย่างเดียวกับ แรม 13 ค่ำ

แรม 15 ค่ำ
ไม่ว่าฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง

ติดตามSanook! Horoscope

ดูดวง