4 พันวัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี 2557

4 พันวัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี 2557

4 พันวัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2548 ปีนี้ถือเป็นปีที่ 8 แล้ว

สวดมนต์ข้ามปี 2557สวดมนต์ข้ามปี 2557

โดยปีนี้มีวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 4, 547 แห่งเข้าร่วม และคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสวดมนต์ทั่วประเทศกว่า 3.5 ล้านคน เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยธรรมะ เริ่มต้นชีวิตที่ดีงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการ สวดมนต์ข้ามปี 2557 อย่างไรก็ตาม ศน.จะจัดสวดมนต์ข้ามปี 12 วัดดังทั่ว กทม. ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม, วัดปากน้ำภาษีเจริญ, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดสุทัศน์เทพวราราม, วัดยานนาวา, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดปทุมวนาราม, วัดราชาธิวาสวรวิหาร

นายปรีชากล่าวต่อว่า และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทั่วประเทศ โดยปีนี้ ศน.จะรณรงค์ให้ประชาชนที่เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีสวมชุดปฏิบัติธรรมสีขาวด้วย

นางเชาวนี ตั้งวงศ์ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวว่า ได้ประสานไปยังเอกอัครราชทูต สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูต สถานกงสุลของต่างประเทศประจำประเทศไทยทุกแห่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัดต่างๆ ที่จัดสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้

และชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมไปถึงขณะนี้สถานกงสุลไทยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยแจกจ่ายแผ่นพับสวดมนต์ข้ามปีของ ศน.ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวไทยช่วงปีใหม่ ซึ่งคิดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

>>>รวมบทความสวดมนต์ข้ามปี คลิก!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook