คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ภัยพิบัติ

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม ใช้สวดภาวนา ก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ