คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ภัยพิบัติ

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม ใช้สวดภาวนา ก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ
คาถาป้องกันภัยพิบัติ