คาถาต่อสู้

คาถาต่อสู้
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

นะกาโรปะถะมังฌานัง โมกาโรทุติยาฌานัง พุทกาโร ตะติยฌานัง ธากาโร จะตุตถังฌานัง ยะกาโร ปัญจะมังฌานัง ปัญจะอักขระรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ ลักขะนัง

ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือกำลังจะต้องต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ คาถา