คาถาต่อสู้

คาถาต่อสู้

คาถาต่อสู้
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

นะกาโรปะถะมังฌานัง โมกาโรทุติยาฌานัง พุทกาโร ตะติยฌานัง ธากาโร จะตุตถังฌานัง ยะกาโร ปัญจะมังฌานัง ปัญจะอักขระรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ ลักขะนัง

ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือกำลังจะต้องต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ คาถาต่อสู้

คาถาต่อสู้
คาถาต่อสู้