เครื่องประดับนำโชคเรื่องความรัก

เครื่องประดับนำโชคเรื่องความรัก
MCOT

สนับสนุนเนื้อหา

วันอาทิตย์ - ทับทิม

วันจันทร์ -เพชร, ไข่มุก

วันอังคาร -โกเมน, เพทาย

วันพุธ (กลางวัน) - มรกต, หยก

วันพุธ (กลางคืน) - พลอยสีขุ่น, มุกดาหาร

วันพฤหัสบดี - บุษราคัม

วันศุกร์ - ไพลิน

วันเสาร์ - นิลดำ