ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู

ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู

ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ข่าวคราวเรื่องงูเข้าบ้านมีให้เห็นกันเป็นระยะ จนทำให้หลายคนเริ่มหวาดกลัว ห่วงถึงความปลอดภัยในชีวิต

แต่สำหรับบางคนก็ยังยืดติดกับความเชื่อโบราณอยู่ว่า "การที่มีงูเข้าบ้าน เชื่อกันว่าเป็นลางไม่ดีจะมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นในชีวิต อาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยหรือบางทีก็อาจจะเสียชีวิตเลยก็มี"

และที่สำคัญไปกว่านั้นหากงูเข้ามาในบ้านแล้วห้ามตีเด็ดขาด! เพราะนั่นจะยิ่งส่งผลให้ชีวิตของคนในบ้านมีเคราะห์หนักกว่าเดิม

ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู

โดยเฉพาะงูใหญ่อย่างเช่น งูเหลือม งูหลาม มีความเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นงูเจ้าที่ ห้ามตี! เพราะงูที่เข้ามาในบ้าน มาเพื่อเตือนคนในบ้านในกรณีที่คนในบ้านหรือเจ้าของบ้านได้ไปทำการลบหลู่หรือทำเรื่องที่ผิดต่อศีลธรรมนั้นเอง

แค่ไล่ไปให้พ้นก็เพียงพอ และหลังจากนั้น ควรไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

แต่หากว่าชาวสนุก!ดูดวงคนไหนที่อยากหาวิธีป้องงูแบบความเชื่อโบราณ ลองให้คาถาป้องกันงู ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณได้

 คาถาป้องกันงูคาถาป้องกันงู

คาถาป้องกันงู พระปริตรอันใด ย่อมยังพิษอันร้ายแห่งงูร้ายทั้งหลาย ให้ฉิบหายไป ดุจยาวิเศษอันประกอบด้วยมนต์ทิพย์

อนึ่งพระปริตรอันใด ย่อมห้ามกันอันตรายอันเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวง ในอาณาเขต ในที่ทั้งหมด ในกาลทุกเมื่อ เราทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันนั้นเทอญ

ขันธะปะริตตะคาถา

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู

มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง

นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

(คำแปล) ขันธะปะริตตะคาถา

.................................................

ความหมายของพระคาถาขันธปริตร

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ 2 เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ 4 เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย

ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ 2 เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ 4 เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนเรา ขอสัตว์ทั้งปวง ผู้มีลมหายใจทั้งสิ้น และผู้เกิดแล้วทั้งหมดสิ้นเชิง จงประสบแต่ความเจริญทุกผู้เถิด อย่าได้รับโทษอันเป็นบาปอย่างใดเลย

พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมีคุณเล็กน้อย คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนูการรักษาเราได้ทำแล้ว

การป้องกันเราได้ทำแล้วขอสัตว์ทั้งหลาย จงหลีกไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์

ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านพร้อมคาถาป้องกันงู

อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้านก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสาเหตุหลักๆ ทีทำให้งูเข้าบ้าน ก็อาจจะมาจากหลายปัจจัย เช่นบ้านหลังนั้นขาดระเบียน มีข้าวของรกรุงรังซึ่งถือว่าเป็นที่หลบซ่อนตัวชั้นเลิศของ "งู"

รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานจำพวกอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทางที่ดีควรจะดูแลบ้านของคุณให้สะอาด และหมั่นตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในบ้านอยู่เสมอ บ้านคุณก็จะปลอดภัยจากงูได้เช่นกันค่ะ...

แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะจัดบ้านอย่างไร ให้งูไม่เข้าบ้าน ไปดูวิธีการ "จัดการบ้านอย่างไรให้ห่างไกลจากงู! ได้ที่นี่ คลิก!"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook