ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด

ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด

ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด
หนังสือพิมพ์มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันมาฆบูชาที่จะมาถึง นับเป็นอีกวันดีที่ทางสภากาชาดไทย ร่วมกับกองทุนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริษัท ซีพีเซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และบริษัท บาชโทลด์ จำกัด จะเริ่มจำหน่ายบัตรพระธาตุประจำวันเกิด ซึ่งการจัดทำบัตรมหามงคลนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการเสียงสวดมนต์ทั่วไทย ถวายพระพรชัยพระผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน ที่ต้องการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ประเทศชาติและถวายพระพรชัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

 

ก่อนจะถึงวันที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษกบัตรและเหรียญพระธาตุประจำวันเกิดที่วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นางสร้อยเพชร เรศานนท์ ประธานกองทุนสุวรรณวาจกกสิกิจ ถวายการต้อนรับ สำหรับบัตรพระธาตุประจำวันเกิดพร้อมเหรียญนี้ มี

แบบที่ 1 ด้านหน้าจะเป็นพระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร วัดภูพานอุดมธรรม อ.นาแก จ.นครพนม ด้านหลัง เป็นยันต์สมปรารถนา ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

แบบที่ 2 พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์จะเป็นภาพ"พระธาตุพนม" อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้ได้บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้

แบบที่ 3 พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ เป็นภาพ "พระธาตุเรณู" อ.เรณู จ.นครพนม ซึ่งภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง

แบบที่ 4 พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร เป็นภาพ "พระธาตุศรีคุณ" อ.นาแก จ.นครพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสัจกัจจายนะ

แบบที่ 5 พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ เป็นภาพ "พระธาตุมหาชัย" อ.ปลาปาก จ.นครพนม ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร และพระอนุรุทธ

แบบที่ 6 พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี เป็นภาพ "พระธาตุประสิทธิ์" อ.นาหว้า จ.นครพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์

แบบที่ 7 พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ เป็นภาพ "พระธาตุท่าอุเทน" อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และ

แบบที่ 8 พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ เป็นภาพ "พระธาตุนคร" ซึ่งภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ

สำหรับผู้สนใจบัตรพระธาตุประจำวันเกิดสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรพระธาตุประจำวันเกิดหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย และสนับสนุนกิจกรรมการกุศลพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด

ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด
ทำนายทายทัก : บัตรพระธาตุประจำวันเกิด