รวมคาถาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

รวมคาถาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

รวมคาถาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รวม คาถาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งมีหลายคาถาให้สวด มีทั้งถาคาเชิญครู คาถาโชคลาภ ค้าขาย และอีกหลายคาถาดังนี้

คาถาเชิญครู

สาธุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระพุทธคุณนัง พระธรรมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง พระศรีรัตนตรัยแก้ว ทั้งสามประการ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระธาตุจุฬามณี พระศรีสรรเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็จบ ข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิต ในหทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใด ขอให้ประสิทธิ ขอเดชเดชะคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ปวงเทพเทวา จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด สาธุ

คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

อิติ อะระหัง สุคะโต พุทธสโร เดิม นามะเต อาจาริโย เม ภัณเต อายัสมา อาจาริโย เม ภัณเต โหหิ

ใช้สวดอาราธนาหลวงพ่อเดิม ก่อนว่าคาถาใดๆ บารมีท่านจะใช่วยให้เกิดความสำเร็จ สวด 9 จบ

คาถาหัวใจ 108

นะอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธะสังมิ จิเจรุนิ จิปิเสคิ อิกะวิติ อุอากะสะ นะชาลีติ ทุสะนิมะ ทุสะมะนิ ประสิทธิสวาหะ

ใช้ภาวนา 3 จบ 9 จบ ก่อนออกจากบ้านช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ให้มีโชคลาภ

คาถาพระเจ้าอมโลกหรือนะปฐม

นะกาโรกุกุกสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโรโกนาคะมะโนละลาฐิเต พุทธกาโรกัสสโปพุทโธ จะทะเวเนตเต ธากาโรศรีศากยะมุนี โคตะโม ยะเทวะกัณเณยะกาโร ศรีอาริยะเมตตรัยโย ชิวหาฐิเต ปัญจะพุทธานะมามิหัง

เป็นพระคาถาที่อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์มาประทับไว้ส่วนต่างๆบนใบหน้าและศรีษะ พระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ ประทับที่กระหม่อม พระพุทธเจ้าโกนาคม ประทับที่หน้าผาก พระพุทธเจ้ากัสสะปะ ประทับที่ดวงตาทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าโคคม ประทับที่ใบหูทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตร ประทับที่ลิ้น ทำให้เป็นสง่าราศี เป็นเมตตามหานิยม ใช้ก่อนการเสกคาถาบทอื่นๆช่วยให้เกิดความขลังยิ่งขึ้น ภาวนา 5 จบ

คาถาโชคลาภ ค้าขาย

โอม อิติ สุวรรณังวา รัชตังวา มณีวา วัตถังวา บุพพะผลละ เอหิ คัจฉันติ

ใช้เสกน้ำประพรมสินค้าช่วยให้สินค้าขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง ใช้เสกน้ำรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผลต่างๆ ช่วยให้เจริญงอกงามออกดอก ออกผลดี

คาถามงคล9ประการคุ้มภัย

อะสังอะ สุวิสังอะ โลสุวิสังอะ ภะพุสะปุโล สุวิสังอะ อะสังวิสุโล ปุสะพุภุพะ

สวดภาวนา 9 จบทุกเช้าค่ำ เป็นสิริมงคลดีมากอธิษฐานให้เจริญรุ่งเรืองได้

คาถาหัวใจราชสีห์

นะราชสีห์ ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห โธสุอะกันตัง

ใช้เสกภาวนาเป็นมหาอำนาจ เป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งปวง ถ้าก้างปลาติดคอให้เสกข้าว 1 ก้อน กินทำให้กางปลาหลุดออกได้ เพียงแต่ตอนเสกข้าวนั้นให้เปลี่ยนคำว่า ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห เป็น ตัวเจ้านี้หรือคือพญาราชสิงโห

นี่เป็นเคล็ดวิธีใช้ใน ตำรับพุทธสโร ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงๆ ก้างปลาหลุดออกได้จริงๆ

คาถามหาอุด

วิเวเสนาสะนัง อุทธังอัทโธ นะโมพุทธายะ พุทธังสูญเพลิง ธัมมังสูญเพลิง สังฆังสูญเพลิง พุทธังอุด ธัมมังอุด สังฆังอุด พุทธังอัด ธัมมังอัด สังฆังอัด พุทธังปิด ธัมมังปิด สังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วย มะอะอุ

ใช้ภาวนาก่อนออกจากบ้านไปในทิศทางใดๆ ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านเอานิ้วหัวแม่ตีนขวาจิกกดพื้นเอาไว้ ทำจิตนิ่งอธิษฐานว่า เมอะมะอุ แม่ธรณีเอ่ยโปรดขึ้นมาเถิด มาช่วยลูกปราบศัตรูด้วย อุทธัง อัดโธ นะโมพุทธายะ

คาถาเสกนํ้าล้างหน้าในตอนเช้า

พระพุทธังล้างหน้า พระธัมมังล้างทุกข์ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา มนุษย์ในโลกหล้าเห็นหน้ารักกู สาธุ อิติพุทโธ เอหิสุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ

คาถาบูชาดวงชะตา

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ

ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

พระคาถาบูชา เทพยดานพเคราะห์ พระคาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์) ใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตาของท่านพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นมงคลกับตัวท่านเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook